فیلتر پولاریزه 77 مم haida بر روی لنز 100-400 سوار نمودم ولی هرکاری می کنم در 400 فوکوس شفاف ندارد ولی روی 100 بد نیست ؟ به نظر شما اساتید گرامی مشکل کجاست؟ از همه شما بسیار ممنون .